Minh Cường Steel

Dự án nhà máy giấy lụa Pulppy

DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY LỤA PULPPY
Chủ đầu tư/ Contractor: Uban Development & Infrastructure Construction Company (UDIC)
Địa điểm/ Location: Hung Yen Province
Thời gian/ Executive Time: 2007

DSC01207_compressed

IMG_0389_compressed