Minh Cường Steel

Dự án nhà máy Nexcon Vina

DỰ ÁN NHÀ MÁY NEXCON VINA
NEXCON VINA FACTORY PROJECT
Nhà thầu/ Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd
Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province
Thời gian/ Executive time: 4.2013

 

NEXCONVINA