Minh Cường Steel

Dự án nhà máy P&Q

DỰ ÁN NHÀ MÁY P&Q/ P&Q FACTORY PROJECT
Nhà thầu/ Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd
Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province
Thời gian/ Executive time: 01.2013 – 03.2013

IMG_1357