Dự án Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô

DỰ ÁN CUNG VĂN HOÁ HỮU NGHỊ VIỆT XÔ Vietnam – Soviet Friendship Place of Culture Improving Project Địa điểm/ Location: Hanoi City Thời gian/ Excutive Time: 2006

Xem tiếp »