Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001- 2015

Theo kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001- 2015 của Công ty, ngày 16/08/2017 ban lãnh đạo Công ty tổ chức đào tạo nhận thức cập nhật các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 9001:2015 cho CBCNV. Khóa đào tạo cung cấp kiến thức cơ bản về QLCL cho người

Xem tiếp »