Chung tay ủng hộ đồng bào Quảng Bình

Ngạn ngữ có câu “Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình”, thấu hiểu tinh thần truyền thống  lá lành đùm lá rách của dân tộc , Ngày 13/11/2016, Ban tổ chức công ty Cổ phần Cơ Khí – Xây lắp – Thương Mại Minh

Xem tiếp »