MINH CƯỜNG STEEL

Ngày 5/1/2022, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tiếp nhận 50 triệu đồng do Công ty Cổ phần cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường ủng hộ để mua trang bị phòng hộ, trang thiết bị y tế… trong phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đông Anh.

Đánh giá bài viết:
5/5

Bài viết liên quan