MINH CƯỜNG STEEL

Sáng ngày 10/06/2019, được sự hỗ trợ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Đông Anh, Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Minh Cường đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội PCCC tại công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Minh Cường.


Đánh giá bài viết:
5/5

Bài viết liên quan