Kết cấu thép & Tôn lợp

Dự án nhà máy AK Chem Tech

Dự án nhà máy AK Chem Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY AK CHEM TECH AK CHEM TECH FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd Địa điểm/ Location: Yen Phong - Bac Ninh Province Thời gian/ Executive Time: 2013  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy Dream Tech

Dự án nhà máy Dream Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY DREAM TECH/ DREAM TECH FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province Thời gian/ Executive time: 6. 2013        

Xem tiếp »

Dự án nhà máy hóa chất HanJin

Dự án nhà máy hóa chất HanJin

DỰ ÁN NHÀ MÁY HÓA CHẤT HANJIN HANJIN CHEMICAL FACTORY PROJECT Nhà thầu /Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province Thời gian/ Executive time: 8.2012-9.2012  

Xem tiếp »

Dự án nhà máy J-One Vina

Dự án nhà máy J-One Vina

DỰ ÁN NHÀ MÁY J–ONE VINA/ J–ONE VINA FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Giang Province Thời gian/ Executive Time: 3.2012-5. 2012          

Xem tiếp »

Dự án nhà máy Nexcon Vina

Dự án nhà máy Nexcon Vina

DỰ ÁN NHÀ MÁY NEXCON VINA NEXCON VINA FACTORY PROJECT Nhà thầu/ Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province Thời gian/ Executive time: 4.2013  

Xem tiếp »
Trang 4 của 512345