GIỚI THIỆU

Minh Cuong Steel là thương hiệu công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Minh Cường, có thâm niên hơn 20 năm hoạt động lĩnh vực xây dựng nhà tiền chế, kết cấu thép, xây dựng, cơ khí ở Việt Nam. Ngay từ những năm đầu thành lập, công ty Minh Cường đã được khách hàng tín nhiệm bằng chính những sản phẩm và gói dịch vụ có chất lượng chúng tôi mang lại cho khách hàng

Xem thêm...

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LƯỚI THÉP HÀN

Xây dựng

Kết cấu thép & Tôn lợp

Dịch vụ cẩu vận tải

Lưới thép hàn