Dịch vụ Cẩu - Vận tải

Dịch vụ cẩu 120 tấn

cate-icon Dịch vụ cẩu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường cung cấp dịch vụ cẩu vận tải 120 tấn.

Xem chi tiết

Dịch vụ cẩu 70 tấn

cate-icon Dịch vụ cẩu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường cung cấp dịch vụ cẩu vận tải 70 tấn biển số 29LA – 1719.

Xem chi tiết

Dịch vụ cẩu 50 tấn

cate-icon Dịch vụ cẩu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường cung cấp dịch vụ cẩu vận tải 50 tấn biển số 29LA – 0786.

Xem chi tiết

Dịch vụ cẩu 45 tấn

cate-icon Dịch vụ cẩu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường cung cấp dịch vụ cẩu vận tải 45 tấn biển số 29LA – 1768.

Xem chi tiết

Dịch vụ cẩu 25 tấn

cate-icon Dịch vụ cẩu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường cung cấp dịch vụ cẩu vận tải 25 tấn biển số 29LA – 0450.

Xem chi tiết

Dịch vụ cẩu tự hành 11 tấn

cate-icon Dịch vụ cẩu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường cung cấp dịch vụ cẩu tự hành 11 tấn. Cẩu tự hành 11 tấn biển số 29C –...

Xem chi tiết

Dịch vụ cẩu tự hành 5 tấn

cate-icon Dịch vụ cẩu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường cung cấp dịch vụ cẩu tự hành 5 tấn. Cẩu tự hành 5 tấn biển số 29T –...

Xem chi tiết