Đại hội đại biểu Đoàn

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Cơ khí XLTM Minh Cường nhiệm kỳ 2017 – 2019, được diễn ra vào ngày 23/03/2017. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Minh Cường là đại hội của tinh thần “Chủ động – Sáng tạo – Đột phá – Đoàn kết – Phát triển” góp sức trẻ vì sự phát triển giàu mạnh của quê hương Đông Anh anh hùng, vì mục tiêu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ kinh tế -

Xem tiếp »