Dự án nhà máy YB Việt Nam

Thông tin dự án

Mô tả về dự án

Dự án nhà máy YB Việt Nam
Hạng mục: Factory A, Factory B,
Nhà xe máy số 2, Nhà xe 1, Nhà rác 1 & Bể nước ngầm
Địa điểm: Lô 15, 16 cụm Công nghiệp Bãi Ba, Thanh Ba, Phú Thọ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH YB Việt Nam
Nhà thầu thi công: Công ty CP Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường

Dự án khác

Dự án LG Innotek V3 Project

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Top các dự án nước ngoài nổi bật khác được triển khai bởi Minh Cường Steel

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: Các địa điểm trong nước.

Minh Cường Steel xuất khẩu thành công Ván khuôn & Đà giáo sang thị trường Singapore

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: Thi trường Singapore