Công trình dự án MCNEX

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: Khu công nghiệp Phúc Sơn - Ninh Bình

Dự án nhà máy Novatech

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: KCN Quế Võ 3, Bắc Ninh

Dự án nhà xưởng Logis Valley

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh

Dự án nhà xưởng Taixin Printing Vina 

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: KCN Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh

Dự án nhà máy SI FLEX – Giai đoạn II

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: Lô A, KCN Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Dự án nhà máy Hanwha Aero Engines

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: KCNC Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội

Dự án nhà máy Seoul Semiconductor Vina

Loại dịch vụ dự án: Dự án Nước ngoài
Diện tích:
Địa điểm: KCN Đồng Văn I mở rộng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam