Minh Cường Steel

Nhà máy sản xuất giầy Eagle Huge Việt Nam

Sản xuất, vận chuyển, lắp dựng hệ khung kết caaus thép, dầm sàn, mái tôn 04 nhà xưởng
Dự án: Nhà máy sản xuất giầy Eagle Huge Việt Nam
Địa điểm: Yên Định, Thanh Hoá

 

 

  • Từ khóa: