Minh Cuong Steel chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

📣🔔 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ – XÂY LẮP – THƯƠNG MẠI MINH CƯỜNG ✊😷 CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19✊😷   100 triệu đồng tiền mặt cùng 10 tấn gạo Tương đương với 1000 phần quà của công ty cổ phần cơ khí – xây lắp – thương mại Minh Cường góp phần vào

Xem tiếp »