Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho toàn thể CBCNV

Thứ 7, ngày 24 tháng 6 năm 2017, công ty Minh Cường hoàn thành đợt khám sức khỏe cho  toàn thể cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp tại bệnh viện Đa khoa Đông Anh, tuân thủ theo đúng thông tư số 14/2013/ TT – BYT ngày 6/5/2013 của bộ Y Tế. Thấu hiểu 

Xem tiếp »