Nhìn lại hành trình “Bứt phá giới hạn” của Team leo núi Minh Cường

Sau hành trình leo núi đến mảnh đất Yên Tử Quảng Ninh hừng hực lòng nhiệt huyết đúng với tinh thần của chương trình TeamBuilding 2018 “Bứt phá giới hạn, Vượt lên chính mình”, 11 đội thi của công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường đã phá bỏ mọi rào

Xem tiếp »