Công ty Minh Cường: Lễ họp mặt đầu năm câu lạc bộ doanh nghiệp xã Uy Nỗ 2018

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP XÃ UY NỖ TỔ CHỨC HỌP MẶT ĐẦU NĂM TẠI HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI MINH CƯỜNG Ngày 10/4/2018, tại hội trường công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường, theo hoạt động thường niên, câu lạc bộ doanh

Xem tiếp »