Giới thiệu

Công ty cổ phần Cơ khí – Xây lắp – Thương mại Minh Cường (Minh Cuong MCT.JSC) là một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà thép tiền chế ở Việt Nam. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực kết cấu thép tiền chế, ngoài việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm từ thép, … Xem thêm

Sản phẩm - dịch vụ

Kết cấu thép và Tôn lợp
Xây Dựng
Kinh doanh thép
Dịch vụ Cẩu – Vận tải
Sản phẩm cơ khí

Dự án trong nước

Cải tạo trung tâm giới thiệu sản phẩm Cty May 10
Dự án nhà máy Seoul Semiconductor Vina

Dự án nước ngoài

Dự án nhà máy HANWHA AERO ENGINES
Dự án nhà máy Việt Pan Pacific Nam Định